سردرد یکی از بغرنج ترین مسائل طب داخلی به شمار می رود، زیرا بین انواع گوناگون آن فقط علت قطعی چند نوع از آن را شناخته اند، سردردها در واقع علل داخلی هستند که به قسمتهای بالای بدن سرایت می کنند و عده معدودی از آنها مربوط به خود جمجمه می باشد.

بطور کلی داروهای لینت بخش در کلیه سردردها مؤثر می باشد. لذا دادن مربای هلیله و مربای آمله مفید واقع می شود. مطابق معمول پاک سازی بدن از خلط غالب یا عامل بیمار کننده لازم است. در معالجه سردردها رعایت نکات زیر در بهبودی سردرد کمک بیشتری می نماید.
هوا، غذا، سالم کردن مزاج، تقلیل خوراکیها بخصوص آشامیدنیها و مایعات، و برقراری آرامش و سکون.
در سردردهائیکه با آب ریزش بینی همراه است شستن سر و روغن مالی به سر خیلی مفید نیست و خودداری از آن بهتر است.
در سردردهائیکه توأم با بالا بودن فشار خون است و نیز بیمار چاق می باشد کم کردن خون یکی از راههای مفید درمان است.